Available courses


Aquest curs va dirigit a docents que estiguin interessats en conèixer diverses eines i recursos útils per a l’elaboració de material didàctic i per a dur a terme la tasca docent. Durant el curs, es duran a terme pràctiques per crear i editar continguts digitals nous, integrar i reelaborar coneixements i continguts previs, realitzar produccions artístiques i continguts digitals multimèdia, i saber aplicar els diferents aplicatius digitals. 


Aquest curs va dirigit a docents d’educació Secundària que estiguin interessats en desenvolupar metodologies globalitzades -treball per projectes (ABP)- i que vulguin tenir pautes i recursos per introduir activitats d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica de caràcter competencial a l’aula.

L’enfocament del curs parteix del coneixement de les diferents metodologies globalitzades per centrar-nos en l’ABP i dissenyar un projecte que inclogui activitats competencials d’EVP a partir del currículum, amb les rúbriques com a instrument d’avaluació formativa.

Més informacióAquest curs va dirigit a professorat d’Educació Visual i Plàstica, dibuixants i/o d’altres especialitats que tinguin interès en aprendre a crear GIF o petites animacions digitals amb tauleta gràfica en 2D amb la tècnica de la rotoscòpia.
Course categories