Aquest curs va dirigit a docents d’Educació Secundària que vulguin introduir, en el treball per projectes, pautes i recursos per treballar activitats d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica de caràcter competencial.

Més informacióL’aprenentatge de l’educació artística té com a finalitat desenvolupar les capacitats perceptives, expressives i estètiques de l'alumnat. Aquest curs té com a objectiu dotar el professorat d’eines i recursos que li facilitin la comprensió del currículum d’educació artística-plàstica a primària d’una manera creativa i competencial.

Més informació